• Global Seishinkai Shitoryu Karate-Do Federation

Monthly ArchiveJune 2020

SWARNALI KUNDU ECL 1227

SIDDHART SHEE ECL 1228

SAMAY RAJPUT ECO 603

riddhiman rakshit ecl 005

adrik das ecl 1279

kartick laha ecl 1278

anwesha kundu ecl 1281

srijon koley ecl 1286

shreay patra ecl 1284

debadrita manna ecl 1283