• Global Seishinkai Shitoryu Karate-Do Federation
  • +91 98301 60822
  • seishinkaiindia@hotmail.com

4th and 3rd Dan

Yondan

Name of Yondan
PRAKASH THAPA
SAMIR KUMAR MONDAL
SOMNATH PUHAN
AMITAVA ROY
PROVASH BARAGAON
MINTU SALOI

Sandan

Name of the Shodan
MONISHA P. MOHANTA
NOMITA DAS
PANKAJ PODDER
PABITRA GOSWAMI
SURAJIT SAMANTA
RASHBEHARI PAUL
SANDIP NAYEK
BIJOY HALDER
ESHITA MANDAL
MD. AZARUDDIN KHAN
RAHUL PATRA
SAIKAT DAS
SWARUP JASU
SHANTESH CHAVAN
BIRABO BRAHMA
ANIL LOHORA
SUSHIL LAMA